1398/07/17 11:22
ديدار صداقت نماينده كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان شازند با مهندس زماني سرپرست بخشداري قره كهريز
دیدار صداقت نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شازند با مهندس زمانی سرپرست بخشداری قره کهریز در خصوص مشکلات مددجویان بخش قره کهریز

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved