1398/05/20 12:55
بازديد مهندس زماني سرپرست بخشداري قره كهريز از روستاي كرك
بازدید مهندس زمانی سرپرست بخشداری قره کهریز و مهندس طالبی ناظر فنی بخشداری از پاکسازی معابر روستای کرک

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved